pain headaches Facial

Facial pain headaches

I svårare fall med terapipresistens kan multidisciplinärt omhändertagande vid tvärfacklig smärtklinik vara aktuell. Patienter med såväl neurologiska bortfallssymptom som neuropatisk smärta i ansikte och mun har ofta en komplex och svårtolkad symptombild. Postherpetisk neuralgi PHN innebär kvarstående smärta efter utläkning av hudblåsor vid Facial pain headaches varicella zoster-infektion herpes zoster, bältros, helviteseld.

#Facial pain headaches