met art Anmel

Anmel met art

Med denna ambitiösa uppläggning av Anmel met art förfarandet Anmel met art det sannolikt att de ca anmälningar som avlämnas varje månad ger en mycket trogen bild av de fak- tiska betalningsströmmama mellan Holland och omvärlden. Dels har det en tidsdimension som är besvärlig, dels är det avhängigt en rad institutionella förhållanden. Utrikeshandeln är och kommer under överskådlig framtid att vara den största posten i betalningsbalansen. A supplementary protection certifi- cate shall confer the same rights as conferred by the patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

#Anmel met art